Cheap Nike Huarache, Gafas Ray Ban, Cheap Nike Air Max 95, Cheap Nike Air Max 2016

ABOUT US

about

บริษัท ชินโปะ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

SHINPO PART AND SERVICE CO.,LTD

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2011 โดยคุณไพโรจน์ – คุณพรนิภา ม่วงน้อย ประธานกรรมการ มีนโยบายคือ ตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสมและส่งมอบตรงตามวันและเวลาที่กำหนดด้วยคุณภาพที่
เชื่อถือได้และสอดคล้องกับนโยบาย Q.C.D.

Quality = คุณภาพ

Cost = ราคา

Delivery = กำหนดส่งมอบสินค้า

บริษัท ชินโปะ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มุ่งเน้นให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับปั๊มอุตสาหกรรมระบบ
หล่อลื่นอัตโนมัติทั้งแบบน้ำมันและจารบี รวมทั้งผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนยาง เทปล่อน โดย บริษัทถือว่าลูกค้าทุกราย
ของเรา เสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่บริษัทได้ให้ความเอาใจใส่ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การให้บริการเกี่ยวกับปั๊มอุตสาหกรรม ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติทั้งแบบน้ำมัันและจารบี และ
ผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน ยาง เทปล่อน รวมทั้งงานเชื่อมประกอบเหล็ก สแตนเลสตามแบบต่างๆของเรานั้น จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทเล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
โดยมุ่งเน้นการบริการแก่ลูกค้าในระดับที่ดีที่สุดเสมอมา โดยเราจะให้คำปรึกษา รวมถึงการ

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ปั๊มอุตสาหกรรม ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติทั้งแบบน้ำมันและจารบี และ ผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน ยาง เทปล่อน รวมทั้ง งานเชื่อมประกอบ เหล็ก
สแตนเลสตามแบบต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยผู้ชำนาญงานมืออาชีพ

 

Boutiqu